ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
12 ม.ค. 2560
132 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
12 ม.ค. 2560
133 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 ม.ค. 2560
134 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
137
05 ม.ค. 2560
135 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
03 ม.ค. 2560
136 ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นไปปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 ม.ค. 2560
137 กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2559
206
11 ธ.ค. 2558
138 เทศบาลตำบลท่าแพประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
11 ธ.ค. 2558
139 ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
193
11 ธ.ค. 2558
140 เทศบาลตำบลท่าแพ ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
11 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18