ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
204
13 พ.ย. 2558
142 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
163
13 พ.ย. 2558
143 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 ต.ค. 2558
144 เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการกองช่าง และ หัวหน้ากองประปา 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 ต.ค. 2558
145 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพเรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
06 ส.ค. 2558
146 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
06 ส.ค. 2558
147 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
06 ส.ค. 2558
148 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
274
06 ก.ค. 2558
149 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
276
12 มิ.ย. 2558
150 ประการเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
271
04 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18