ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วต่อเติมโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
12 ม.ค. 2561
142 ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
11 ม.ค. 2561
143 ชำระภาษี ประจำปี 2561
208
22 พ.ย. 2560
144 รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
347
19 ก.ค. 2560
145 ประกาศผลความพึงพอใจ ในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าแพ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
05 ก.ค. 2560
146 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
04 ก.ค. 2560
147 กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2560
212
30 มิ.ย. 2560
148 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
16 พ.ค. 2560
149 ห้ามประชาชนเล่นว่าวในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
239
03 เม.ย. 2560
150 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
16 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21