ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
218
09 ก.พ. 2560
152 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริคของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
213
12 ม.ค. 2560
153 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) ดาวน์โหลดเอกสาร
212
12 ม.ค. 2560
154 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
12 ม.ค. 2560
155 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
05 ม.ค. 2560
156 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
198
05 ม.ค. 2560
157 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 ม.ค. 2560
158 ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นไปปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
208
03 ม.ค. 2560
159 กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2559
273
11 ธ.ค. 2558
160 เทศบาลตำบลท่าแพประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
11 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21