ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
241
02 ก.พ. 2558
152 ยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
245
21 ม.ค. 2558
153 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ
286
12 พ.ย. 2557
154 บทอาขยานค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
10 ต.ค. 2557
155 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
490
18 ก.ย. 2557
156 ทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
313
11 ก.ย. 2557
157 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
498
24 มิ.ย. 2557
158 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
17 มิ.ย. 2557
159 ยื่นแบบชำระภาษี 3 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม 2557 ภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายน 2557
328
11 มี.ค. 2557
160 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
591
18 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18