ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
260
11 ธ.ค. 2558
162 เทศบาลตำบลท่าแพ ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
11 ธ.ค. 2558
163 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
277
13 พ.ย. 2558
164 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
232
13 พ.ย. 2558
165 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
242
02 ต.ค. 2558
166 เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการกองช่าง และ หัวหน้ากองประปา 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
02 ต.ค. 2558
167 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพเรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
06 ส.ค. 2558
168 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
06 ส.ค. 2558
169 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
335
06 ส.ค. 2558
170 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
342
06 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21