ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ธ.ค. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 ธ.ค. 2564
13 ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ธ.ค. 2564
14 แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
26 พ.ย. 2564
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 พ.ย. 2564
16 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 พ.ย. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 พ.ย. 2564
18 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ต.ค. 2564
19 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
12 ต.ค. 2564
20 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18