ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ธ.ค. 2564
22 ประกาสภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 ธ.ค. 2564
23 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 ธ.ค. 2564
24 ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมกันประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ธ.ค. 2564
25 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ บคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 ธ.ค. 2564
26 ขอเชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง ใกล้แหล่งชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ธ.ค. 2564
27 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
09 ธ.ค. 2564
28 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ธ.ค. 2564
29 ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ธ.ค. 2564
30 แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
84
26 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20