ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
05 ก.ค. 2564
32 การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
46
02 ก.ค. 2564
33 เชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาขยะมูลฝอยในที่ โล่ง/ใกล้แหล่งชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
02 เม.ย. 2564
34 รักประชาธิปไตย ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
18 ก.พ. 2564
35 ประกาศ เรื่อง ให้มีมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
04 ก.พ. 2564
36 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ก.พ. 2564
37 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
04 ก.พ. 2564
38 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ก.พ. 2564
39 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 ธ.ค. 2563
40 ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
23 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18