ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 พ.ย. 2563
42 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
16 พ.ย. 2563
43 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 พ.ย. 2563
44 ลานกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 พ.ย. 2563
45 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
20 ต.ค. 2563
46 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 ต.ค. 2563
47 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 ต.ค. 2563
48 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 ก.ย. 2563
49 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 ส.ค. 2563
50 รับโอนย้าย
181
08 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18