ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพรักษาราชการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 ก.ย. 2564
42 คำสั้งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
16 ก.ย. 2564
43 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
115
16 ก.ย. 2564
44 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 ก.ย. 2564
45 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน ผู้่อำนวยการกองการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ก.ย. 2564
46 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำส่ิงอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 ก.ย. 2564
47 รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 ส.ค. 2564
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 ก.ค. 2564
49 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
143
23 ก.ค. 2564
50 การประชุมบุคลากรในสังกัดกองการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21