ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
05 ก.ค. 2564
52 การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
114
02 ก.ค. 2564
53 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 มิ.ย. 2564
54 การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 พ.ค. 2564
55 เชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาขยะมูลฝอยในที่ โล่ง/ใกล้แหล่งชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 เม.ย. 2564
56 รักประชาธิปไตย ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
18 ก.พ. 2564
57 ประกาศ เรื่อง ให้มีมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
04 ก.พ. 2564
58 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
04 ก.พ. 2564
59 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
04 ก.พ. 2564
60 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
03 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21