ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
47
02 ก.ค. 2563
52 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
173
15 มิ.ย. 2563
53 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
08 มิ.ย. 2563
54 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงา่นจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 มิ.ย. 2563
55 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
28 พ.ค. 2563
56 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
01 พ.ค. 2563
57 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องเลื่อนการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
30 เม.ย. 2563
58 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
29 เม.ย. 2563
59 ประกาศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 เม.ย. 2563
60 เชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาขยะมูลฝอยในที่ โล่ง/ใกล้แหล่งชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18