ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 ธ.ค. 2563
62 ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
23 ธ.ค. 2563
63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
26 พ.ย. 2563
64 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
16 พ.ย. 2563
65 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
09 พ.ย. 2563
66 ลานกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 พ.ย. 2563
67 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
20 ต.ค. 2563
68 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
08 ต.ค. 2563
69 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
08 ต.ค. 2563
70 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21