ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 บริจาคโลหิต
149
19 พ.ย. 2562
72 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
149
01 พ.ย. 2562
73 กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th
178
29 ต.ค. 2562
74 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 ต.ค. 2562
75 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ต.ค. 2562
76 ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่หมรับเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เทศบาลตำบลท่าแพ
151
09 ก.ย. 2562
77 สำรวจข้อมูลที่ดินแหละสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 ก.ย. 2562
78 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
15 ก.ค. 2562
79 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
13 มิ.ย. 2562
80 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพรวมกับศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18