ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
219
05 ส.ค. 2563
72 รับโอนย้าย
246
08 ก.ค. 2563
73 การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
109
02 ก.ค. 2563
74 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
239
15 มิ.ย. 2563
75 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
08 มิ.ย. 2563
76 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงา่นจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 มิ.ย. 2563
77 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
207
28 พ.ค. 2563
78 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
01 พ.ค. 2563
79 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องเลื่อนการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
30 เม.ย. 2563
80 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21