ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
137
10 มิ.ย. 2562
82 ขอเชิญชวนร่วมจัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่นตำบลระดับตำบล
123
22 พ.ค. 2562
83 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาร 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
11 เม.ย. 2562
84 การชำระภาษี ประจำปี 2562
132
26 ธ.ค. 2561
85 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
14 ธ.ค. 2561
86 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
13 ธ.ค. 2561
87 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
152
19 พ.ย. 2561
88 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 พ.ย. 2561
89 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
17 ก.ย. 2561
90 ประกาศโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
140
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18