คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาต
ให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
ดาวน์โหลดเอกสาร
232
30 พ.ค. 2561
2 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 พ.ค. 2561
3 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
207
30 พ.ค. 2561
4 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
30 พ.ค. 2561
5 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
217
30 พ.ค. 2561
6 การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวน์โหลดเอกสาร
222
30 พ.ค. 2561
7 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 พ.ค. 2561
8 การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลดเอกสาร
221
30 พ.ค. 2561
9 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
30 พ.ค. 2561
10 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า ดาวน์โหลดเอกสาร
248
30 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4