ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนปั้มน้ำแรงสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 พ.ค. 2562
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
29 เม.ย. 2562
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
165
29 เม.ย. 2562
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผ่นพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 เม.ย. 2562
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
26 มี.ค. 2562
96 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
05 มิ.ย. 2561
97 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล 9 และซอยหลังหวัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 มิ.ย. 2561
98 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
21 พ.ค. 2561
99 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
19 เม.ย. 2561
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน(กศน.)3 ห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
13 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20