ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
16 ม.ค. 2561
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 ม.ค. 2561
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
16 ม.ค. 2561
114 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วต่อเติมโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
12 ม.ค. 2561
115 ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
11 ม.ค. 2561
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
08 ธ.ค. 2560
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
06 ธ.ค. 2560
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกจ กิจการประปา เทศบาลตำบลท่าแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
06 ธ.ค. 2560
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน(แบบแขวนพร้อมหัวเหล็ก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 ธ.ค. 2560
120 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
14 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20