ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
577
14 ก.ย. 2555
182 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
555
23 ส.ค. 2555
183 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
489
06 ส.ค. 2555
184 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำส่วนราชการ
396
06 ส.ค. 2555
185 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
28 พ.ค. 2555
186 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
26 เม.ย. 2555
187 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
26 เม.ย. 2555
188 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
654
17 พ.ย. 2554
189 ประกาศสอบราคาซื้อสารส้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
872
28 ต.ค. 2554
190 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
681
14 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20