ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
20 พ.ค. 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
19 พ.ค. 2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ดาวน์โหลดเอกสาร
144
15 พ.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
15 พ.ค. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) ยู เอช ทีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
15 พ.ค. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องจุลทรรศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
15 พ.ค. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผจ 5372 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 พ.ค. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
14 พ.ค. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
05 พ.ค. 2563
20 ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำเนาโฉนดที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20