ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
03 เม.ย. 2563
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
03 เม.ย. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
26 มี.ค. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
24 มี.ค. 2563
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
24 มี.ค. 2563
26 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่าพื้นที่เว็บไชต์รายปี โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
18 มี.ค. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
16 มี.ค. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
16 มี.ค. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
16 มี.ค. 2563
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมเชิงปฏืบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
13 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20