ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
27 ส.ค. 2562
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
26 ส.ค. 2562
63 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
10 ก.ค. 2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงภาคจ่ายไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
10 ก.ค. 2562
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 ก.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
10 ก.ค. 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
04 ก.ค. 2562
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
19 มิ.ย. 2562
69 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
176
17 มิ.ย. 2562
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
17 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20