ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
11 มิ.ย. 2562
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 มิ.ย. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 มิ.ย. 2562
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
05 มิ.ย. 2562
75 ประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
31 พ.ค. 2562
76 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 พ.ค. 2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 พ.ค. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
29 พ.ค. 2562
79 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำสิบล้ออเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
28 พ.ค. 2562
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20