E-service
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบคำขอใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 ก.ค. 2563
2 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
28 มิ.ย. 2562
3 ข้อมูลการติดต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 มี.ค. 2562
4 คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
136
05 มี.ค. 2561
5 ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 มี.ค. 2561
6 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้นฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 มี.ค. 2561
7 บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 มี.ค. 2561
8 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
127
05 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1