Untitled Document
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าแพ ว่าด้วย จรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลท่าแพ พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
 

 ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าแพ ว่าด้วย จรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลท่าแพ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังแนบ

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562