Untitled Document
มาตรการป้องกันการรับสินบน
     
มาตรการป้องกันการรับสินบน แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม. 2562